||        HOME        ||         ABOUT US        ||         PRODUCT        ||         PROJECT        ||         CONTACT US        ||

GO – CHEM 9115 (MOULD CLEANER)

GO CHEM 9115 ( MOULD CLEANER ) Konsentrasi ekstra silikon kekentalan yang tinggi memberikan penolakan maksimum dalam kondisi molding yang sangat parah.

Kemurnian yang tinggi meminilmalkan keretakan , bercak, menempel dan penyebap lain.
Ideal untuk cetakan panas atau dingin.

No comments:

Post a Comment